ชุดกลอนแม่เหล็กและชุดกลอนแบบสลักแตกต่างกันอย่างไร ?

access

ในการติดตั้งชุดควบคุมประตูไม่ว่าจะเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนใบหน้า เป็นตัวควบคุมระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า หรือเครื่องทาบบัตร เป็นตัวควบคุมสั่งการขัดกลอนไฟฟ้า โดยชุดกลอนไฟฟ้าก็จะมีให้เลือกใช้ 2 แบบด้วยกันคือ 1. ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Lock) กับ 2. ชุดกลอนไฟฟ้าแบบสลัก (Electric Bolt) ซึ่งชุดกลอนไฟฟ้าทั้ง 2 แบบมีเงื่อนไข และข้อจำกัดในการใช้งานที่แตกต่างกัน มาดูความแตกต่างกันว่าขัดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าจะแตกต่างกับชุดกลอนไฟฟ้าแบบสลักอย่างไร?

1. ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Lock) เป็นชุดกลอนไฟฟ้าที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความแข็งแรงสูง รองรับแรงกระแทก การดึง การผลักได้เป็นอย่างดี (รองรับแรงดึงหรือผลักได้ 600 ปอนด์ หมายความว่าหากแรงดึง หรือผลักมีน้ำหนักไม่ ถึง 600 ปอนด์ก็ไม่สามารถเปิดประตูได้) ในการติดตั้งชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถติดตั้งได้เฉพาะประตูที่มีวงกบ เนื่องจากชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าจะต้องมีฐานยึด เพื่อความแข็งแรงของระบบ และชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีข้อจำกัดอีกหนึ่งข้อนั้นก็คือ เมื่อติดตั้งแล้วเราสามารถเปิดประตูได้แค่ทางเดียวเท่านั้น ไม่เลือกผลักเข้าก็ต้องดึงออก (ส่วนใหญ่จะเป็นผลักเข้า)

2. ชุดกลอนไฟฟ้าแบบสลัก (Electric Bolt) เป็นชุดกลอนที่ถูกผลิตขึ้นมา เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานที่ต้องการเปิดประตู 2 ด้าน จะผลักเข้าก็ได้จะดึงออกก็ได้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของการเปิดและปิดประตู หากพูดถึงความแข็งแรงขัดกลอนไฟฟ้าแบบสลัก จะสู้ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้ สำหรับรูปแบบของประตูที่สามารถติดตั้งชุดกลอนไฟฟ้าแบบสลักได้นั้นก็คือ ประตูบานเปลือยจะเปลือยบนเปลือยล่างก็ไม่มีปัญหา แต่การติดตั้งชุดกลอนไฟฟ้าแบบสลักมักมีปัญหาอยู่บ่อยๆ ก็คือ โช๊คประตูมีปัญหาไม่สามารถควบคุมให้ประตูหยุดที่เดิมได้ในทุกครั้ง หากเป็นเช่นนี้ขัดกลอนไฟฟ้าแบบสลักจะไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากชุดรับสัญญาณที่ติดอยู่กับบานประตูไม่ตรงกับชุดส่งสัญญาณทำให้สลักไฟฟ้าไม่ทำงาน วิธีแก้ไขคือปรับประตู หรือหากเป็นประตูเก่าก็แนะนำให้เปลี่ยนโช๊ค เพื่อให้ประตูสามารถหยุดที่เดิมทุกครั้ง อีกหนึ่งเรื่องสำหรับการติดตั้งชุดกลอนไฟฟ้าแบบสลักคือ ระยะขอบด้านบนระหว่างประตูและกรอบประตูจะต้องอยู่ในช่วง 4mm-15mm เท่านั้น หากน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้จะไม่สามารถติดตั้งชุดกลอนได้

การเลือกติดตั้งชุดควบคุมประตูแนะนำให้เลือกตามความเหมาะสมของหน้างานดีที่สุด เพราะความเหมาะสมของหน้างานจะเป็นตัวชี้ว่าควรติดตั้งชุดกลอนแบบไหน เพื่อให้เราสามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป