วิธีกำหนดสิทธิ์การผ่านเข้า-ออกประตูวิธีกำหนดสิทธิ์การผ่านเข้า-ออกประตู

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนใบหน้า ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุมประตูได้ ในการควบคุมและจัดการสิทธิในการผ่านประตูของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สามารถต่อเข้ากับชุดควบคุมประตูได้

1.สามารถตั้งเวลาให้พนักงานเข้าออกตามที่กำหนดได้ เช่น ต้องการให้พนักงานสแกนลายนิ้วมือและให้ประตูคลายล็อคตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น. และสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้รูปแบบนี้วันไหนบ้าง เช่น จันทร์ – ศุกร์

2.สามารถสั่งเปิดประตูได้จากโปรแกรมโดยไม่ต้องสแกน เพียงแค่กดปุ่ม Open จากฟังก์ชั่นการจัดการประตูจากในโปรแกรม (กรณีที่ประชาสัมพันธ์ด้านหน้าออฟฟิศไม่อยู่ และไม่สามารถกดปุ่ม Exit Switch ได้)

3.กรณีที่เป็นวันหยุดไม่ต้องการให้พนักงานเข้ามาบริเวณออฟฟิศหรือเขตหวงข้ามก็สามารถสั่งงานผ่านปุ่ม Keep Close ได้เลย โดยตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะไม่อ่านลายนิ้วมือและไม่เก็บรายการบันทึกใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าเราจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าว

4.กรณีที่ต้องการให้ประตูเปิดตลอดเวลาก็เพียงแค่กดปุ่ม Keep Open ประตูก็จะคลายล็อคพนักงานสามารถสแกนเข้าและออกงานได้ตามปกติ การสั่งงานเมนูนี้ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะเก็บข้อมูลรายการบันทึก

และสุดท้ายหากต้องการล้างค่าทั้งหมดที่ได้ตั้งไว้เพียงแค่กด Default โปรแกรมก็จะสั่งงานให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือกลับมาทำงานตามปกติ นั้นก็คือ สแกนผ่านจึงจะเปิดประตูได้นั้นเอง ฟังก์ชั่นพิเศษเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยงานที่ต้องการควบคุมการเข้าออกที่บางหน่วยงานต้องการความรัดกุ่มและเคร่งครัดให้เข้าออกได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หรือบางหน่วยงานอาจจะเป็น Show Room ที่ไม่ต้องการให้ควบคุมประตูในช่วงเวลางาน แต่ให้ระบบทำงานหลังเลิกงานเป็นต้น