ระบบหน่วงเวลาล็อคประตูของเครื่องสแกนนิ้วระบบหน่วงเวลาล็อคประตูของเครื่องสแกน

ระบบหน่วงเวลาล็อคประตูในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเครื่องสแกนใบหน้า มีไว้สำหรับหน่วงเวลาการทำงานของชุดกลอนไฟฟ้าให้นานขึ้น เพื่อเว้นระยะเวลาการทำงานของชุดกลอนไฟฟ้าให้เปิดประตูผ่านไปได้ เช่น หากตั้งค่าหน่วงเวลาไว้ที่ 5 วินาที หลังจากที่เราสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้า หรือกดปุ่ม Exit Switch ระบบจะคลายล็อคกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าให้เราทันที และชุดรีเลย์จะเริ่มนับเวลาถอยหลังจากค่าเวลาที่ถูกตั้งหน่วงเอาไว้ หากเราตั้งหน่วงเวลาไว้ 10 วินาที รีเลย์จะเริ่มนับถอยหลัง 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 เมื่อครบระยะเวลาหน่วง 10 วินาทีตามที่ตั้งค่าไว้เครื่องสแกนก็จะปล่อยกระแสไฟสั่งงานให้ชุดกลอนไฟฟ้าทำงานทันที

เมื่อเจอปัญหาล็อคเร็วเกินไป สแกนปุ๊ป ล็อคปั๊ปไม่เกิน 2 วินาที หรือล็อคทันทีหลังจากสแกน ทำให้เราไม่สามารถเปิดประตูได้ หรือจุดติดตั้งเครื่องสแกนอยู่ห่างจากประตูพอสมควร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วินาทีหลังจากสแกนจึงจะเดินไปถึงประตูหากหน่วงเวลาไว้เพียงแค่ 3-5 วินาที แน่นอนว่าไม่ทัน จึงจำเป็นต้องปรับหน่วงเวลาให้เหมาะสมตามการใช้งานของหน้างานนั้นๆ จะต้องปรับการตั้งค่าหน่วงเวลาจึงจะแก้ไขปัญหาได้

โดยปกติเครื่องสแกนจะถูกตั้ง Default Setting ค่าหน่วงเวลาไว้ที่ 5 วินาที การหน่วงเวลาสำหรับชุดควบคุมการเปิดปิดประตูสามารถตั้งค่าได้ 2 รูปแบบคือ (1) ตั้งค่าที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือ (2) เครื่องสแกนใบหน้าและตั้งค่าที่ Power Supply ขึ้นอยู่กับว่าการติดตั้งแต่ละหน้างานช่างใช้อุปกรณ์ใดเป็นตัวควบคุมชุดกลอนไฟฟ้า หากควบคุมจากตัวเครื่องสแกนก็สามารถตั้งที่เครื่องสแกนได้เลย

กรณีที่ใช้ Power Supply ควบคุมชุดกลอนไฟฟ้า ให้ตั้งค่าหน่วงเวลาที่บอร์ดของตัว Power Supply ลักษณะการตั้งค่าจะเป็นการบิดหมุนชุดรีเลย์ ซึงจะอยู่มุมด้านล่างขวาใกล้ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อระบบ
สำหรับการใช้ Power Supply ควบคุมชุดกลอนไฟฟ้า แต่เราเข้าไปตั้งค่าหน่วงเวลาให้เพิ่มขึ้นที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ก็สามารถทำได้ แต่เมื่อกดปุ่ม Exit Switch การหน่วงเวลาก็จะเร็วกว่า เพราะหน่วงเวลาของ Exit Switch จะต้องตั้งหน่วงเวลาที่ Power Supply ไม่ใช่จากเครื่องสแกน