หน้าแรก > สินค้า > สินค้าอื่นๆ > วงจรหน่วงเวลาเสียงร้องเตือนเปิดประตูค้าง

วงจรหน่วงเวลา

วงจรหน่วงเวลาเสียงร้องเตือนเปิดประตูค้างตั้งได้ 1-60 วินาที วงจรหน่วงเวลาใช้ไฟ 12 VDC สามารถใช้งานกับระบบ Access Control หรือ Door Contact ได้  หรือใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ระบบควบคุมประตูทุกชนิด สะดวก ทนทาน เพื่อระบบความปลอดภัย