หน้าแรก > สินค้า HIP > เครื่องวัดอุณหภูมิ / Thermometer > เครื่องวัดอุณหภูมิ AET-R1B1

เครื่องวัดอุณหภูมิ  AET-R1B1

Alicn medical     เครื่องวัดไข้อินฟาเรด ปืนวัดไข้ ปืนวัดอุณหภูมิ มาตรฐานโรงพยาบาล Infrared Thermometer  ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ใช้คัดกรองผู้ป่วย Covid-19

คุณสมบัติ

 • ตรวจจับรังสีความร้อนบนร่างกายได้แม่นยำ
 • จับอุณหภูมิ / ไม่ต้องสัมผัส / วิเคราะห์จากระยะไกล / ลดการปนเปื้อน / จับในหน้าได้แม้ใส่ Mask
 • คัดกรอง เผ้าระวัง ป้องกันพื้นที่ ครบทุกความสามารถ ลดความเสี่ยง Covid-19
 • เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายใช้สำหรับคัดกรองผู้คน ในรูปแบบต่างๆ
 • เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส โดยนำมาใช้ตรวจวัด
 • ผู้ที่สงสัยที่จะเป็นไข้เพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิสูงออกจากบุคคลปกติ
 • โดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันใช้วิธีตรวจวัดอุณหภูมิ จากปรอทวัดไข้หรือใช้
 • เครื่องวัดอุณหภูมิที่เสียบเข้าทางหูทำให้ต้องสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
 • เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว
 • สามารถคัดกรองผู้ป่วย ได้หลายคนพร้อมกันและให้บริการตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว
 • ทำให้แยกผู้ป่วยที่มี่อาการไข้ สูงหรือผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคติดต่อร้ายแรง
 • เช่น Covid-19 ได้เพื่อแยกผู้ป่วยไปรับการรักษาในห้องตรวจแยกโรคที่ได้มาตรฐานต่อไป

รุ่น : AET-R1B1
หน่วยอุณหภูมิที่วัดได้ : องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮด์
สภาพแวดล้อมการทำงาน :16-35 C / 60.8-95 F
ความละเอียดของมาตรวัด :ระดับ 0.1 องศา
ความแม่นยำของการวัด :+- 0.3 องศาเซลเซียส หรือ +-0.5 องศาฟาเรนไฮด์
ระยะวัด : 1.5-5.0 ซม.
หน่วยความจำ :32 หน่วย
ขนาดแบตเตอรี่ที่ใช้ :ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน รวม 3 โวลท์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ :ได้รับการรองรับมาตรฐานยุโรป ระดับเกรดใช้ในวงการแพทย์และพยาบาล