หน้าแรก > สินค้า HIP > เครื่องวัดอุณหภูมิ / Thermometer > เครื่องวัดอุณหภูมิ HIP รุ่น CM95H

เครื่องวัดอุณหภูมิ HIP CM95H

เครื่องวัดอุณหภูมิ  HIP CM95H    Thermoscan Series  เครื่องสแกน + พร้อมตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ใช้คัดกรองผู้ป่วย Covid-19

คุณสมบัติ

 • ตรวจจับรังสีความร้อนบนร่างกายได้แม่นยำ
 • จับอุณหภูมิ / ไม่ต้องสัมผัส / วิเคราะห์จากระยะไกล / ลดการปนเปื้อน
 • คัดกรอง เผ้าระวัง ป้องกันพื้นที่ ครบทุกความสามารถ ลดความเสี่ยง Covid-19
 • เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายใช้สำหรับคัดกรองผู้คน ในรูปแบบต่างๆ
 • เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส โดยนำมาใช้ตรวจวัด
 • ผู้ที่สงสัยที่จะเป็นไข้เพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิสูงออกจากบุคคลปกติ
 • โดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันใช้วิธีตรวจวัดอุณหภูมิ จากปรอทวัดไข้หรือใช้
 • เครื่องวัดอุณหภูมิที่เสียบเข้าทางหูทำให้ต้องสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
 • เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว
 • สามารถคัดกรองผู้ป่วย ได้หลายคนพร้อมกันและให้บริการตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว
 • ทำให้แยกผู้ป่วยที่มี่อาการไข้ สูงหรือผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคติดต่อร้ายแรง
 • เช่น Covid-19 ได้เพื่อแยกผู้ป่วยไปรับการรักษาในห้องตรวจแยกโรคที่ได้มาตรฐานต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-946-6574 ฝ่ายขาย