หน้าแรก > สินค้า > อุปกรณ์เสริม / Accessories > เครื่องวัดอุณหภูมิ TDM95E

เครื่องวัดอุณหภูมิ TDM95E

เครื่องวัดอุณหภูมิ  TDM95E   เป็นโมดูล USB สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิที่ใช้งานภายในพื้นที่ร่ม โดยสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บันทึกเวลาและอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกในเครือ ZKTeco

คุณสมบัติ

  • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบ USB
  • ตรวจวัดอุณหภูมิในระยะห่าง 3 – 5 เซนติเมตร
  • ช่วงการตรวจวัดอุณหภูมิอยู่ที่ 32.0°C- 42.9°C หรือ 89.6°F- 109.22°F และค่าการเบี่ยงเบนอยู่ที่ ±0.3°C หรือ ±0.54°F
Model TDM95E
Communication USB 1.1
USB Type-C
Temperature Detection Distance 3 – 5cm
Temperature Unit °C or °F
Temperature Measurement Range 32.0°C – 42.9°C / 89.6°F – 109.22°F
Temperature Measurement Deviation ±0.3°C / ±0.54°F
Digital Display Tube 4
Operating Voltage 5V
Operating Temperature 15°C – 35°C / 59°F – 95°F
Operating Humidity 10% – 85%
Dimensions 88 * 88 * 54.63 (mm)
Weight of the Device 0.17kg
Weight of the Device with Packaging 0.29kg