หน้าแรก > สินค้า > บันทึกเวลา / Time Attendance > เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan LX16

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan LX16

Finger scan LX16  เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือระบบ Standalone รองรับได้ 500 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้าออกได้ 50,000 รายการ   บันทึกเวลาทำงานของพนักงานโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ในรูปแบบ USB     ฟรีโปรแกรม Time Attendance เพื่อกำหนดเวลา เข้า – ออก ขาด ลา มาสาย วันหยุด โดยโปรแกรมสามารถสรุปรายงานมาทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ หรือจะสรุปเป็นฝ่าย แผนก สรุปเป็นรายวัน รายเดือนได้ แล้วสามารถส่งเป็น Text File เพื่อใช้งานกับโปรแกรมเงินเดือน

สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ

 1.  ระบบสแกนนิ้ว หัวอ่านเป็นกระจกคริสตัลแข็งแรง
 2.  ระบบกดรหัส (Password) ตัวเครื่องมีแป้นปุ่มกดแข็งแรง สามารถใช้งานแบบกดรหัสได้

คุณสมบัติ

 • รองรับ   500  ลายนิ้วมือ
 • บันทึกรายการเข้า-ออกได้  50,000 รายการ
 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบ USB
 • ลงทะเบียนง่าย และบันทึกเวลาเข้า – ออกได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถใช้งานเป็นแบบ สแกนลายนิ้วมือ, รหัส
 • การประมวลผลความเร็วสูง 1 วินาที
 • ทำงานอิสระ Standalone
 • มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช้งานเป็นภาษาไทย
 • บันทึกเวลาอย่างเดียว