หน้าแรก > สินค้า > ระบบบันทึกเวลา / Time Attendance > เครื่องสแกนใบหน้า/WiFi Face Scan MiniTA

เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan MiniTA (WiFi)

เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan MiniTA (WiFi)   เพื่อลงเวลาทำงาน ออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกที่สุด จอสี TFT ขนาด 2.8 นิ้ว รองรับ 800 ใบหน้า  รองรับ  150,000 รายการ  แจ้งเตือนเสียงภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  บันทึกเวลาทำงานของพนักงานโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ฟรีโปรแกรม Time Attendance เพื่อกำหนดเวลา เข้า – ออก ขาด ลา มาสาย วันหยุด โดยโปรแกรมสามารถสรุปรายงานมาทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ หรือจะสรุปเป็นฝ่าย แผนก สรุปเป็นรายวัน รายเดือนได้ แล้วสามารถส่งเป็น Text File เพื่อใช้งานกับโปรแกรมเงินเดือน

คุณสมบัติ

  • รองรับ 800 ใบหน้า
  • บันทึกรายการเข้า-ออกได้  150,000 รายการ
  • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบ WiFi
  • ตัวเครื่องทำงานระบบ Standalone
  • จอสี 2.8 นิ้ว Touch Screen
  • มีความสามารถในการสแกนใบหน้าได้เร็ว 1 วินาที
  • เมนูในการใช้งานแบบไอคอนเมนูภาษาไทย
  • บันทึกเวลาอย่างเดียว