หน้าแรก > สินค้า > สินค้าอื่นๆ > Break Glass

15.Break Glass

Break Glass ปุ่มกดออกกรณีฉุกเฉิน

Break Glass  เป็นอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับระบบ Access Control เพื่อตัดกลอนไฟฟ้า (Electronic Lock) ให้ออกประตูจากด้านในได้กรณีฉุกเฉิน  EMERGENCY DOOR  RELEASE Emergency  Break Glass   การติดตั้งระบบ Access Control หรือติดตั้ง ระบบเปิด-ปิดประตูเข้า-ออก ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ หรือด้วยบัตรทาบ หรือสแกนใบหน้า ปัจจุบันมีความจําเป็นสําหรับทุกหน่วยงานและมีการติดตั้งใช้งานกันมากขึ้น   เพื่อให้การใช้งานระบบ Access Control ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดปัญหาในการเปิด – ปิด ประตูเข้า – ออกไม่ได้ สาเหตุอาจเนื่องจากไฟฟ้าดับ หรือกระแสไฟไม่เพียงพอในการใช้งานของระบบ หรืออุปกรณ์ บางส่วนทํางานได้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติทําให้เกิดปัญหาเปิด – ปิดประตูไม่ได้จึงเป็นหนึ่งใน หลายๆสาเหตุที่ทําให้เข้า – ออกประตูไม่ได้