หน้าแรก > สินค้า > ระบบอื่นๆ / Security System > Intercom Kocom-KDP-Q81F/KD-Q81T

Intercom Kocom-KDP-Q81F/KD-Q81T

DOOR PHONE แบบ Handfree กริ่ง รุ่น KD-Q81T และ ออดิโอ รุ่น KDP-Q81F

– อินเตอร์คอมสื่อสารภายใน พูดคุยได้ ไม่ต้องยกหู

– เชื่อมต่อปลดล็อคประตูได้

– 1 กริ่งเชื่อมต่อ Audio Door Phone ได้มากถึง 4 จุด

รายละเอียดสินค้า รุ่น KD-Q81T

 • เป็นอินเตอร์คอมเครื่องลูกแบบไม่ต้องยกหูสามารถติดตั้งกับผนังได้
 • อินเตอร์คอมเครื่องลูกเมื่อกดปุ่มติดต่อ 1 ครั้ง จะสามารถติดต่อกับอินเตอร์คอมเครื่องแม่ได้ โดยที่เครื่องแม่ต้องกดรับสายก่อน จึงจะเริ่มสนทนาได้
 • อินเตอร์คอมสามารถเดินสายได้ 300 เมตรโดยสามารถใช้สาย LAN CAT5E หรือ สายโทรศัพท์ขนาด 0.65 mm.
 • ตัวอุปกรณ์จะใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ และบวกหรือลบไม่เกิน 2 โวลต์
 • ตัวอุปกรณ์จะบริโภคกระแสไฟต่ำสุดอยู่ที่ 2 วัตต์ หรือต่ำกว่า และบริโภคไฟไม่เกิน 4 วัตต์
 • มีวงจรแปลงกระแสไฟฟ้าอยู่ในอุปกรณ์สามารถแปลงกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสตรงได้
 • วงจรภายในอุปกรณ์สามารถรองรับไฟฟ้ากระแสตรงที่แรงดัน 12V ได้และมีไฟแสดงสถานะเมื่อเครื่องเปิดอยู่
 • สามารถรับคำสั่งเปิดประตูจากวิดีโอดอโฟนและส่งคำสั่งไปชุดควบคุมเพื่อเปิดประตูได้
 • อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ในห้องที่มีอุณภูมิตั้งแต่ -10 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า 40 องศาเซลเซียสได้

รายละเอียดสินค้า รุ่น KDP-Q81F

 • เป็นอินเตอร์คอมแบบไม่ต้องยกหูสามารถติดตั้งกับผนังได้
 • อินเตอร์คอมเครื่องแม่จะสามารถติดต่อกับอินเตอร์คอมเครื่องลูกได้ทันทีเมื่อกดปุ่มติดต่อ 1 ครั้งโดยที่เครื่องลูกไม่ต้องกดรับสาย และเริ่มการสนทนาได้ทันที
 • อินเตอร์คอมสามารถเดินสายได้ 300 เมตรโดยสามารถใช้สาย LAN CAT5E หรือ สายโทรศัพท์ขนาด 0.65 mm.
 • สามารถใช้งานร่วมกับไฟฟ้ากระแสสลับที่แรงดัน 100-240V~, 50/60Hz ได้โดยไม่ต้องติดตั้งอะแดปเตอร์แยก
 • ตัวอุปกรณ์จะบริโภคกระแสไฟต่ำสุดอยู่ที่ 2 วัตต์ หรือต่ำกว่า และบริโภคไฟไม่เกิน 4 วัตต์
 • อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ในห้องที่มีอุณภูมิตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า 40 องศาเซลเซียสได้
 • อินเตอร์คอมสามารถส่งสัญญาณไปที่ชุดควมคุมประตูเพื่อสั่งเปิดประตูได้

**สินค้ารับประกัน 2 ปี**