หน้าแรก > สินค้า > สินค้าอื่นๆ > Key Switch EL-KS1

Key Switch EL-KS1

Key Switch  EL-KS1  กุญแจตัดกลอนฉุกเฉิน   การติดตั้งระบบ  Access Control หรือติดตั้ง ระบบเปิด – ปิดประตูเข้า – ออก ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ หรือด้วยบัตรทาบ หรือสแกนใบหน้า ปัจจุบันมีความจําเป็นสําหรับทุกหน่วยงานและมีการติดตั้งใช้งานกันมากขึ้น   เพื่อให้การใช้งานระบบ Access Control  ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดปัญหาในการเปิด – ปิด ประตูเข้า – ออกไม่ได้ สาเหตุอาจเนื่องจากไฟฟ้าดับ หรือกระแสไฟไม่เพียงพอในการใช้งานของระบบ หรืออุปกรณ์ บางส่วนทํางานได้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติทําให้เกิดปัญหาเปิด – ปิดประตูไม่ได้จึงเป็นหนึ่งใน หลายๆสาเหตุที่ทําให้เข้า – ออกประตูไม่ได้     Key Switch  EL – KS1  จึงเป็นอุปกรณ์เสริมที่จําเป็นสําหรับระบบ AccessControl เพื่อตัดกลอนไฟฟ้า (Electronic Lock) ให้เข้า – ออกประตูได้กรณีฉุกเฉิน

EL-KS1