หน้าแรก > สินค้า > อุปกรณ์เสริม / Accessories > Key Switch JS-115KS

01Key Switch JS-115KS

Fingo Key Switch JS-115ks กุญแจตัดกลอนฉุกเฉิน   การติดตั้งระบบ Access Control หรือติดตั้ง ระบบเปิด-ปิดประตูเข้า-ออก ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ หรือด้วยบัตรทาบ หรือสแกนใบหน้า ปัจจุบันมีความจําเป็นสําหรับทุกหน่วยงานและมีการติดตั้งใช้งานกันมากขึ้น   เพื่อให้การใช้งานระบบ Access Control ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดปัญหาในการเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกไม่ได้ สาเหตุอาจเนื่องจากไฟฟ้าดับ หรือกระแสไฟไม่เพียงพอในการใช้งานของระบบ หรืออุปกรณ์ บางส่วนทํางานได้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติทําให้เกิดปัญหาเปิด-ปิดประตูไม่ได้จึงเป็นหนึ่งใน หลายๆสาเหตุที่ทําให้เข้า-ออกประตูไม่ได้     Fingo Key Switch JS-115ks  จึงเป็นอุปกรณ์เสริมที่จําเป็นสําหรับระบบ AccessControl เพื่อตัดกลอนไฟฟ้า (Electronic Lock) ให้เข้า-ออกประตูได้กรณีฉุกเฉินตามที่กล่าวมาข้างต้น

Specifications

Dimension 115*70(mm)
Materials Stainless Steel
Thickness of materiasl 2mm
Available All kind of narrow door frame
Finishing Sandblast finishing
Current rating 3A@36V DC Max
Contact interface NO/NC/COM
Mechanical life 500000 times
Operating Temp -10℃ – 55℃
Suitable Humidity 0-95% (non-condensing)
Weight 0.15kg
Standard Packing 100pcs
Cartons size: 51L * 24W * 47H (cm)