หน้าแรก > สินค้า HIP > สินค้าอื่นๆ HIP > Key Switch ABK801K

01Key Switch ABK801K

HIP Key Switch ABK801K กุญแจตัดกลอนฉุกเฉิน   การติดตั้งระบบ Access Control หรือติดตั้ง ระบบเปิด-ปิดประตูเข้า-ออก ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ หรือด้วยบัตรทาบ หรือสแกนใบหน้า ปัจจุบันมีความจําเป็นสําหรับทุกหน่วยงานและมีการติดตั้งใช้งานกันมากขึ้น   เพื่อให้การใช้งานระบบ Access Control ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดปัญหาในการเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกไม่ได้ สาเหตุอาจเนื่องจากไฟฟ้าดับ หรือกระแสไฟไม่เพียงพอในการใช้งานของระบบ หรืออุปกรณ์ บางส่วนทํางานได้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติทําให้เกิดปัญหาเปิด-ปิดประตูไม่ได้จึงเป็นหนึ่งใน หลายๆสาเหตุที่ทําให้เข้า-ออกประตูไม่ได้  HIP Key Switch ABK801K  จึงเป็นอุปกรณ์เสริมที่จําเป็นสําหรับระบบ AccessControl เพื่อตัดกลอนไฟฟ้า (Electric Lock) ให้เข้า-ออกประตูได้กรณีฉุกเฉินตามที่กล่าวมาข้างต้น