หน้าแรก > สินค้า > อุปกรณ์เสริม / Accessories > Key Switch S1203

16.Key-Switch-S1203

Key Switch S1203

Key Switch S1203    กุญแจตัดกลอนไฟฟ้าฉุกเฉินของเครื่องสแกนนิ้วมือ เป็นอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับระบบ Access Control เพื่อตัดกลอนไฟฟ้า (Electronic Lock) ให้เข้า-ออกประตูได้กรณีฉุกเฉิน  การติดตั้งระบบ Access Control หรือติดตั้ง ระบบเปิด-ปิดประตูเข้า-ออก ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ หรือด้วยบัตรทาบ หรือสแกนใบหน้า ปัจจุบันมีความจําเป็นสําหรับทุกหน่วยงานและมีการติดตั้งใช้งานกันมากขึ้น  เพื่อให้การใช้งานระบบ Access Control ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดปัญหาในการเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกไม่ได้ สาเหตุอาจเนื่องจากไฟฟ้าดับ หรือกระแสไฟไม่เพียงพอในการใช้งานของระบบ หรืออุปกรณ์ บางส่วนทํางานได้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติทําให้เกิดปัญหาเปิด-ปิดประตูไม่ได้จึงเป็นหนึ่งใน หลายๆสาเหตุที่ทําให้เข้า-ออกประตูไม่ได้