หน้าแรก > สินค้า HIP > สินค้าอื่นๆ HIP > Line Loop Detector

Line Loop Detector

สายลูป หรือ Loop Detector wire สำหรับระบบ ระบบไม้กั้นรถ หรือ ไม้กระดก สำหรับเข้าออกหมู่บ้าน ลานจอดรถ ฯลฯ  สำหรับระบบ ระบบไม้กั้นรถ หรือ ไม้กระดก สำหรับเข้าออกหมู่บ้าน ลานจอดรถ ฯลฯ การติดตั้ง Loop Detector นั้น จำเป็นต้องมีการกรีดพื้น เพื่อทำการติดตั้งร่วมกับระบบ  VNIX GROUP SERVICE CENTER