หน้าแรก > สินค้า HIP > สินค้าอื่นๆ HIP > Loop Detector HIP รุ่น CMW104

Loop Detector HIP รุ่น CMW104

Loop Detector HIP รุ่น CMW104  ลูปดีเทคเตอร์ เป็นเซ็นเซอร์ สำหรับระบบทางเข้าออกหมู่บ้าน หรือ ลานจอดรถต่างๆ ประเภทหนึ่งมีประสิทธิภาพดี หวังผลไดัมากกว่ารูปแบบอื่น ความผิดพลาดต่ำ ใช้งานได้ยาวนาน แต่จำเป็นต้องกรีดพื้นถนน ด้วยหลักการทำงานที่เป็นการทำงานด้วยการอาศัย ระบบเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก ทำให้ป้องกันในส่วนรถยนต์ต่างๆได้ดี แต่สำหรับรถจักรยานยนต์และคน จะจับไม่ได้จึงเหมาะสำหรับเป็นเซ็นเซอร์ใช้กับทางเข้า ออก หมู่บ้านหรือในทางที่มีการผ่านเข้าออกพุกพล่าน

Model CMW104
Size 78*40*108mm (include socket)
Loop inductance 50uH~1000uH (include connecting wiring) Recommend: 100uH~300uH
Loop connection wiring Recommend down-lead not more than 10 meters, twist 20 times at least per meter for the loop, total resistance ≤10 Ohm
weight(kg) 300g