หน้าแรก > สินค้า > อุปกรณ์เสริม / Accessories > Power Supply

 

Power Supply 

HIP Power Supply  12 V/2 AMP , 12 V/3 AMP   เป็นเครื่องสำรองไฟ สำหรับอุปกรณ์ควบคุม สามารถใช้งานได้ในขณะไฟดับ เพื่อเชื่อมต่อระบบ Access Control หรือระบบรักษาความปลอดภัยชนิดอื่นๆ  พร้อมระบบการป้องกันไฟกระชาก และปรับตั้งระบบหน่วงเวลาเปิดประตูอุปกรณ์เสริม สามารถใช้ได้กับ Reader ทุกชนิด ทั้งชุดล็อคอิเล็กทรอนิกส์ แบบเตอร์รี่สำรองและอื่นๆ  เหมาะสำหรับ งาน ระบบ Access Control / Finger Scan / Face Scan  หรืองาน อีเล็คทรอนิคส์ทั่วไปสามารถสำรองไฟได้ทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ใช้งานได้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงทำงานได้ต่อเนื่อง มีระบบป้องกัน กันไฟกระชาก ไฟเกิน มีวงจรชาร์จเจอร์ในตัว