หน้าแรก > สินค้า HIP > สินค้าอื่นๆ HIP > Remote Control

Remote Control

รีโมทควบคุมประตูเป็นอุปกรณ์เสริมระบบ Access Control  ชุดรีโมท ควบคุมประตู Remote Control HIP Set A01 ในหนึ่งชุดจะได้รับตัวรับสัญญาณ 1 ตัว รีโมทไร้สาย  A01 ทำงานด้วยสัญญาณคลื่นความถี่ 433mhz  ระยะส่งสัญญาณ 30 เมตร  ตัวรับสัญญาณใช้ไฟ 12v

  • ประตูทางเข้า-ออก บ้าน สำนักงาน บริษัท ร้านค้า สถานศึกษา
  • ประตูห้องที่สำคัญ เช่น ห้องเก็บพัสดุ ห้องบัญชีการเงิน ห้องผู้บริหารห้องเก็บเครื่องมือและของมีค่า ห้องศูนย์ข้อมูล
  • ประตูทางเข้า หอพัก อพาร์ทเมนท์ คอนโด โรงแรม โรงงาน หมู่บ้าน
  • สถานที่อื่นฯที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า