เครื่องบันทึกเวลา รุ่น G4 รองรับสแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ และทาบบัตร