เครื่องวัดอุณหภูมิ   รุ่น DS-K1TA70MI-T  Face Recognition Terminal