หน้าแรก > สินค้า > ระบบอื่นๆ / Security System > Video Intercom KOCOM-KCV-S701EB

Video Intercom       รุ่น  KOCOM-KCV-S701EB

KOCOM-KCV-S701EB Video Intercom เป็นระบบสื่อสารระหว่างกันภายในอาคารที่พักที่มีระยะไม่ห่างไกลกันมากนัก เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคณะที่อยู่ต่างสถานที่  KOCOM-KCV-S701EB  สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ทั้งภาพและเสียง และสามารถใช้งานร่วมกับระบบระบบเปิด-ปิด ประตูได้ ใช้งานง่ายโดยกดปุ่ม Call ที่เครื่อง Out Door เสียงและภาพจะไปปรากฏที่ Monitor ด้านในแล้ว สามารถพูดคุยกันได้พร้อมทั้งสามารถเปิดประตูผ่าน Monitor ได้ทันที