หน้าแรก > สินค้า HIP > สินค้าอื่นๆ HIP > Wiegand HIP รุ่น G01/G02/G04

Wiegand HIP รุ่น G01/G02/G04

Wiegand HIP รุ่น G01/G02/G04  ระบบควบคุมประตู อัจฉริยะ เชื่อมต่อทุกระบบด้วยเครื่องเดียวระบบ Real – Time สามารถดูระบบการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลา สามารถจัดการ ระบบการเข้า-ออกประตูและตั้งให้ระบบเตือนเมื่อถูกบังคับให้เปิดประตูเชื่อมต่อได้ 255 ชุด ใช้งานร่วมกับบัตรได้ 20,000 ใบ บันทึกการเข้า-ออก และเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 100,000 รายการ เชื่อมต่อการควบคุมประตูกับคอมพิวเตอร์ด้วย TCP/IP ตัวเครื่องได้รับรองมาตรฐานจาก EMI (Electromagnetic Disturbing) มีให้เลือกแบบ 1,2,4 ประตู และสามารถนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อรองรับการติดตั้งหลายประตู

 • ใช้ร่วมกับบัตรได้ 20,000 ใบ
 • บันทึกการเข้า-ออก ได้ 100,000 รายการ
 • ระบบ Standalone และ Real time
 • สามารถควบคุมการทำงานของประตูได้จาก Software โดยสามารถควบคุมทุกการทำงานจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ เชื่อมต่อแบบ TCP/IP
 • มีระบบ Monitor ดูสถานะการ เปิด-ปิดประตู
 • มีระบบควบคุมการออกประตู โดยประตูจะเปิดให้ออกได้เฉพาะผู้ที่ทาบบัตรก่อนเข้าเท่านั้น (Anti Passback)
 • สามารถกำหนดจำนวนบัตรผ่าน เพื่อให้ประตูเปิดในแต่ละครั้งได้
 • กำหนด Time Zone ได้ 255 Time Zone สามารถกำหนดช่วงเวลาได้อีก 3 ช่วงเวลา
 • กำหนดสิทธิ์การเข้า – ออก กำหนดวันเริ่มต้นการใช้งาน และวันสิ้นสุดการใช้งานของบัตรได้
 • สามารถใช้งานกับ Proximity Reader, Mifare Reader ได้
 • สามารถดึงข้อมูลการ เข้า – ออกประตู เพื่อสรุปเป็นรายงานได้